fbpx

Правила користування сайтом

УГОДА про УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода про умови користування сайтом (далі – Угода) стосується сайту vashtrener.com.ua та регулює відносини між Адміністрацією сайту vashtrener.com.ua (далі – Сайт) та Користувачем даного Сайту.

1.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати умови цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає визнання Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.3. Незнання умов даної Угоди не звільняє від обов’язку дотримуватися її умов.

Перераховані нижче терміни мають для цілей даної Угоди наступне значення:
“Сайт” – сайт, розташований на доменному імені vashtrener.com.ua.
“Адміністрація сайту” – особи уповноважені на управління Сайтом ФОП Горбачевський С.А., ФОП Малахова В.В.
“Користувач сайту” – будь-яка особа, що використовує Сайт.

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом даної Угоди є умови надання Користувачеві Сайту доступу до матеріалів інформаційного характеру, що містяться на Сайті та сервісу Сайту. Сайт надає Користувачеві доступ до такої інформації: до статей, фото і відео матеріалів Сайту, блогу.

2.2. Під дію даної Угоди підпадають всі існуючі на даний момент розділи Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та такі, що будуть з’являтись у майбутньому додаткові послуги (сервіс).

2.3. Дана Угода є публічною офертою. Використовуючи Сайт Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Адміністрація Сайту має вправо:
3.1.1. Змінювати Угоду. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
3.1.2. Обмежити доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.
3.1.3. Розміщувати результати фізичної активності Користувача (Клієнта), відгуки, фотографії на Сайті та в соціальних мережах, при наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.2. Адміністрація Сайту зобов’язується:
3.2.1. Розміщувати Угоду про умови користування Сайтом на Сайті.
3.2.2. У разі розміщення результатів фізичної активності Користувача (Клієнта), розміщувати відгуки, фотографії на Сайті та в соціальних мережах, виключно за наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.3. Користувач має право:
3.3.1. Використовувати Сайт за умови дотримання цієї Угоди.
3.3.2. Ставити Адміністрації сайту питання, що стосуються користування Сайтом.
3.3.3. Користуватися Сайтом виключно в особистих некомерційних цілях та порядку, передбаченому Угодою та не забороненому законодавством.

4. Користувач Сайту зобов’язується

4.1. Дотримуватися рекомендацій з Сайту тільки за умови відсутності протипоказань медичного та/або іншого характеру.

4.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників під час користування Сайтом.

4.3. Не вчиняти дій, які можуть бути розцінені як порушення нормальної роботи Сайту.

4.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено законодавство.

4.5. Не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для несанкціонованого доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.6. Не обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації або матеріалів будь-якими способами, які спеціально не представлені сервісом Сайту.

4.7. Не порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті.

4.8. Не відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача Сайту.

4.9. Не використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інших осіб.

4.10. Користувач зобов’язується негайно припинити використання матеріалів Сайту при наявності будь-яких болісних відчуттів, а також в разі виникнення проблем зі здоров’ям.

5. Інші умови користування Сайтом

5.1. Сайт та зміст, що входить до складу Сайту, належать Горбачевському С.А. та управляються Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в мережі інтернет або засобах масової інформації, на фізичних носіях повністю та/або частково без попередньої письмової згоди Горбачевського С.А. та Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Права на всі торгові марки, авторські права, інші права інтелектуальної власності щодо інформації, що міститься на Сайті (а також принцип організації та структура вебсайту), код Сайту належать Горбачевському С.А. та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права».

5.5. Права на тексти, фотографії, ілюстрації, графічні матеріали та відеоролики, використані на Сайті, належать Горбачевському С.А.

5.6. Адміністрація сайту дозволяє Користувачеві використовувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання.

5.7. Адміністрація сайту має право в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача вносити зміни до матеріалів Сайту.

6. Відповідальність та вирішення спорів

6.1. Користуючись Сайтом Користувач несе повну відповідальність за свої дії та наслідки використання інформації з Сайту.

6.2. Користувач Сайту зобов’язується дотримуватися цієї Угоди та буде використовувати Сайт під свою особисту відповідальність.

6.3. При будь-якому використанні Сайту вважається, що Користувач визнав цю Угоду.

6.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, або збиток, в тому числі шкоду здоров’ю, що виникли в результаті використання матеріалів Сайту.

6.5. Користувачі зобов’язуються захистити своє технічне обладнання від вірусів, Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності щодо захисту обладнання Користувача від вірусів.

6.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за: затримки або збої в процесі роботи Сайту, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого роду неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки, пов’язані з їх роботою.

6.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

6.8. Адміністрація сайту, Горбачевський С.А. не несуть відповідальності за наслідки використання Користувачем матеріалів Сайту.

6.9. Адміністрація сайту, Горбачевський С.А. не несуть відповідальності за використання Користувачем інформації з Сайту, без консультації і без дозволу лікаря.